Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
DIGIT/R2/PO/2014/043 услуги в облак.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
27/12/2014
Краен срок за получаване на оферти:
29/04/2015
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Обществени услуги за платформа като услуга (PaaS) в облак
Осигуряване на обществени услуги за платформа като услуга (PaaS) в облак.Многостранни рамкови договори с повторно стартиране на конкурс.
N/A