Данни на покана за участие в търг

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 26/05/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 27/05/2020 at 14:00.
Заглавие:
Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на...
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
25/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
26/05/2020
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Софтуер на Microsoft, услуги за технологии на Microsoft и свързани технологии
Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер, включващ решения на базата на софтуер на Microsoft, услуги за технологии на Microsoft и свързани технологии.
Най-добро съотношение качество/цена
NL1