Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Администратор – трета страна (TPA) — управление на исканията за възстановяване н...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
10/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/06/2020
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Административни услуги за профилактични медицински грижи
Целта е да се избере доставчик на услуги, който да управлява и централизира предоставянето на пълни медицински прегледи на бенефициерите по обособена позиция II, т.е. организация, която управлява профилактичните здравни оценки за групата на ЕИБ. Доставчикът на услуги трябва също така да предостави мрежа от здравни институции, където бенефициерите ще могат да се подлагат на хармонизирани и висококачествени профилактични медицински прегледи.Този доставчик на услуги ще трябва да си взаимодейства ефикасно с отдела OHP на групата на ЕИБ и с определения ръководител на поръчката на ЕИБ в рамките на отдела за отношения със служителите и благосъстояние.
Най-добро съотношение качество/цена
LU