Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пилотна система за влизане и излизане от сухопътна граница
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
12/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2020
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Пилотна система за влизане и излизане от сухопътна граница в Испания
Пилотният проект ще бъде разработен в две фази, първата ще бъде изпълнена след подписване на договора; втората ще бъде изпълнена при положителна оценка от Frontex на резултатите от първата фаза и при изричната писмена заявка на Frontex за продължаване.Технологията, която ще бъде разработена в пилотния проект, се състои от „основна преносима система за граничен контрол и EES (оттук нататък „основна система“); производството, тестването, разгръщането, обучението на потребители, интерфейса със системата на държавата-домакин, поддръжката на работата за определен времеви период, както и разглобяването и изхвърлянето на системата след края на пилотния проект.Основната система ще поддържа регистрация за преминаване на граница и EES (на базата на пътнически документ; лице и четири отпечатъка) на лица от трета държава, като използва комбинация от будки за саморегистрация и биометрични портали. Сигурната връзка (затворена връзка) и комуникацията с националните системи за граничен контрол, извършването на гранични проверки на всички пътници и регистрация/проверка в EES на граждани на трети държави ще се извършват съвместно от изпълнителя и държавата членка домакин (Испания).
Най-добро съотношение качество/цена
ES
Additional CPV Supplementary CPV
73000000