Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на 8 електрически превозни средства (ЕПС) и 2 хибридни превозни средств...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
18/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2020
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС) от категория N1 (2/3 места) с обем на натоварване, не по-малък от 8 m3.
Обособена позиция 1: доставка на две (2) електрически превозни средства (ЕПС) от категория N1 (2/3 места) с обем на натоварване, не по-малък от 8 m3.
Най-ниска цена
110000.00 EUR
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
34144900
34136100