Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на 8 електрически превозни средства (ЕПС) и 2 хибридни превозни средств...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
18/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2020
Статус:
Затворена
Информация за партида
5
Доставка на един (1) електрически автомобил (EV), категория М1 (4/5 места).
Обособена позиция 5: доставка на един (1) електрически автомобил (EV), категория М1 (4/5 места)
Най-ниска цена
36000.00 EUR
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
34144900
34136100