Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на гориво за EASO в Гърция и Кипър
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
13/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2020
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Осигуряване на гориво за EASO в Кипър
Общата цел на възлагането в резултат на настоящата процедура за обществена поръчка е осигуряването на гориво (Euro Diesel и Euro Super/безоловно гориво) за EASO в Гърция, улеснено с използването на карти за гориво.
Най-добро съотношение качество/цена
60,000.00 EUR
CY
Additional CPV Supplementary CPV
09100000