Данни на покана за участие в търг

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Заглавие:
Професионални услуги за обучение за безопасност и сигурност в обектите на Европе...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Дата на публикация в TED:
18/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2020
Статус:
Затворена
Информация за партида
3-SECO-LU
Курсове за първа помощ и противопожарно обучение в Люксембург
Тези базови обучения и опреснителни курсове трябва да бъдат в пълно съответствие с програмите, предвидени от националното законодателство и разпоредбите, действащи към момента на тяхното провеждане. Обемът на услугите, които трябва да бъдат предоставени по време на рамковия договор се прогнозира на 90 обучителни сесии. Детайли за съдържанието на обособената позиция са задаени в документите за обществена поръчка.
Най-ниска цена
LU
Additional CPV Supplementary CPV
80550000
80562000