Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Порцеланови съдове за колективен кетъринг и кухненски прибори; порцеланови съдов...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
08/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
19/05/2015
Статус:
Затворена
Информация за партида
4
Доставка на ресторантски текстил
N/A