Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на офис обзавеждане.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
09/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/11/2015
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Офис обзавеждане (с изключение на офис столове)
Офис обзавеждане (с изключение на офис столове), както е посочено в документите за обществена поръчка.
N/A