Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за националните изследвания в областта на храните в съответствие с мето...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
12/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
07/08/2015
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
„Проучване на децата“, което включва обекти от 3 месечни до 9 годишни деца
Цел 1: или да се приспособи, или да се разработи методологията, която ще бъде използвана в националното изследване по отношение на консумацията на храни, съгласно насоките на ЕОБХ по методологията на ЕС относно менюто, и да се подготвят и предоставят на ЕОБХ националните протоколи и свързаните документи, както и да се направлява и да се извърши събирането на данни.Цел 2: да се изготвят и прехвърлят към ЕОБХ данни относно консумацията на храни и свързана с това информация, събрана по време на изследването, съгласно изисквания от ЕОБХ формат.
N/A