Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата (KPI 3).
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
07/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
18/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация за партида
1
Академичен преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата
Предметът на тази покана за участие в търг е сключването на директен договор за услуги с независим външен експерт. Само 1 партида може да бъде възложена на изпълнител, дори ако изпълнителят кандидатства и за двете партиди. Изпълнителят ще извърши преглед на съдържанието и представянето на докладите на Палатата.
N/A