Данни на покана за участие в търг

.
Заглавие:
Строителни дейности и дейности по изграждане на инсталации с използването на еко...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
20/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
22/01/2021
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Строителни дейности и дейности по изграждане на инсталации с използването на екологосъобразни практики и материали
Вид на договора: многостранен рамков договор от каскаден типПървоначална продължителност 12 месеца + автоматично подновяване до 3 пъти за обща максимална продължителност от 4 последователни години.
Най-добро съотношение качество/цена
5,000,000.00 EUR
ITH52
Additional CPV Supplementary CPV
45000000