Данни на покана за участие в търг

See updated version of Tender specifications Part 1 point 2.2 Rules on Access to procurement
Заглавие:
Осигуряване на услуги по гарантиране на качеството на MedCOI и сравнително правн...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
23/12/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/02/2021
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Обособена позиция 2 се отнася до проучвания на удовлетвореността и интервюта (и свързани с това доклади с резултатите) с...
Обособена позиция 2 се отнася до проучвания на удовлетвореността и интервюта (и свързани с това доклади с резултатите) с потребители и персонал на MedCOI и преглед на съществуващите вътрешни и външни мерки, свързани с качеството.
Най-добро съотношение качество/цена
95,000.00 EUR
MT
Additional CPV Supplementary CPV
73000000