Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FRANET – Услуги по събиране на данни и проучване по въпроси, свързани с основнит...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Дата на публикация в TED:
17/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
21/02/2022
Статус:
Затворена
Информация за партида
08
FRANET – Услуги по събиране на данни и проучване по въпроси, свързани с основните права — Обособена позиция 8 — Гърция
Настоящата покана за участие в търг е стартирана, с цел да се определят изпълнители за предоставяне на услуги по проучване и анализ на въпроси, свързани с основните права на възлагащия орган.
Най-добро съотношение качество/цена
1,300,000.00 EUR
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
79315000