Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги, свързани с входящи, изходящи, картови и електронни плаща...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
28/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
04/03/2022
Статус:
Затворена
Информация за партида
3
Предоставяне на картови и електронни платежни услуги
Службата има нужда от плащания, които позволяват достъпа до и обработването на плащания чрез интегриране на методи за електронно плащане на едно място, включително технологична подкрепа и обработка и предаване до Службата за събиране на плащания.
Най-добро съотношение качество/цена
16,200,000.00 EUR
ES521
Additional CPV Supplementary CPV
66172000