Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на комбинирани охранителни услуги
Възлагащ орган:
European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the ...
Дата на публикация в TED:
28/03/2022
Краен срок за получаване на оферти:
08/02/2024
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Охранителни услуги и услуги по посрещане в Талин, Естония
Подробности съгласно документите за обществена поръчка, вж. връзката към I.3) на това обявление.
Най-добро съотношение качество/цена
2,500,000.00 EUR
EE
Additional CPV Supplementary CPV
79710000