Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Прилагане на мулти-омически и работен поток между видовете, за извличане на чове...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
28/03/2022
Краен срок за получаване на оферти:
15/06/2022
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Внедряване на мулти-омически и междувидов работен процес (Цел 1)
• Цел 1: Внедряване на мулти-омически и междувидов работен процес. В първия етап ще бъде избран набор от богати на данни вещества (6 до 12 съединения) и ще се използва за обширен токсикологичен скрининг, въз основа на OoC и мулти-омическо профилиране (транскриптомика, метаболомика, епигеномика). Избраните вещества ще включват наследени опасности в храните/фуражите и съединенията/хранителните вещества с положителни здравни претенции (напр. ресвератрол, който ще се използва за проверка на приложимостта на омически данни при оценка на полезните ефекти на храненето). Експерименталният проект ще бъде предимно базиран на процедурите, установени в EU ToxRisk.
Най-добро съотношение качество/цена
3,000,000.00 EUR
ITH52
Additional CPV Supplementary CPV
73000000