Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Открита поръчка за възлагане на рамков договор за предоставяне на консултантски ...
Възлагащ орган:
Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU)
Дата на публикация в TED:
10/05/2022
Краен срок за получаване на оферти:
01/07/2022
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Правна консултация и помощ
Предметът на тази тръжна процедура е да се възложи единичен рамков договор за предоставяне на консултантски услуги в оперативната подкрепа за управлението на разнообразни правни задачи.
Най-добро съотношение качество/цена
1,400,000.00 EUR
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
79100000