Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FL/LEG22-05SCEN
Възлагащ орган:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Дата на публикация в TED:
16/12/2022
Краен срок за получаване на оферти:
23/01/2023
Статус:
Затворена
Информация за партида
9
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на унгарски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на унгарски език.
Най-добро съотношение качество/цена
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79530000