Информация за планираната покана за участие в търг

Заглавие:
Learning and development services for general skills development and training on...
Възлагащ орган:
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Дата на стартиране:
05/05/2023
Краен срок за изразяване на интерес:
22/05/2023
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Training in European energy policy, energy regulation and energy legislation
Training in European energy policy, energy regulation and energy legislation
Най-добро съотношение качество/цена