Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставки за кетъринг за еднократна употреба.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
10/09/2015
Краен срок за получаване на оферти:
19/10/2015
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Доставки за кетъринг за еднократна употреба
Доставка на артикули от хартия, картон и пластмаса за еднократна употреба, както и артикули от други материали, които изискват кетъринг услугите и социалната инфраструктура (включително детски ясли и учреждения за гледане на деца) на Европейска комисия, базирани в Люксембург.
N/A