Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FL/TM23-FI
Възлагащ орган:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Дата на публикация в TED:
26/05/2023
Краен срок за получаване на оферти:
03/07/2023
Статус:
Затворена
Информация за партида
17
Превод от полски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от полски на фински език.
Най-добро съотношение качество/цена
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79530000