Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
14/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
22/12/2015
Статус:
Затворена
Информация за партида
2
Набавяне на мрежово и телекомуникационно оборудване (приложения)
Набавяне на оборудване (приложения), слоеве 4–7 на модела OSI. Вж. тръжните спецификации.
N/A