Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставки за кетъринг за еднократна употреба.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
03/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
11/07/2016
Статус:
Затворена
Информация за партида
1
Доставки за кетъринг за еднократна употреба – Люксембург
Доставка на артикули от хартия, картон и пластмаса за еднократна употреба, както и артикули от други материали, които изискват кетъринг услугите и социалната инфраструктура (включително детски ясли и учреждения за гледане на деца) на Европейската комисия, базирани в Люксембург (партида 1).
Цена