Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Název:
Služby lokálního monitorování země Copernicus: produkce souborů údajů o územním ...
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
10/08/2016
Lhůta pro podání nabídek:
26/09/2016
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
3
Natura 2000
Natura 2000 je sítí klíčových měst na páření nebo na oddych pro vzácné a ohrožené druhy a některých vzácných typů přírodních biotopů, které jsou právem chráněné. Je známé, že některé typy biotopů zaznamenaly značný úpadek v celé EU. Tato položka se zaměří na pokračování mapování územního pokrytí / využití půdy lokalit N2K (geografické rozšíření) v zájmu výběru lokalit N2K pro polopřirozené luční porosty a biotopy s bohatým výskytem druhů pro rok 2012 a 2006 (pokud jsou pro tyto termíny dostupné použitelné satelitní údaje s velmi vysokým rozlišením). Kromě toho je cílem této rámcové smlouvy vyplývající z této výzvy k podání nabídek pro položku č. 3 poskytnutí poradenských služeb, které doplní vytvoření datové vrstvy uvedené výše.
Ekonomicky nejvýhodnější