Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Poštovní služby a služby řízení distribuce zásilek.
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
28/06/2017
Lhůta pro podání nabídek:
10/08/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
1
Služby vnitřní pošty a distribuce
Položka č. 1 – služby vnitřní pošty a řízení distribuce zahrnují následující provozní činnosti: činnost 1.1 – služby distribuce vnitřní pošty; činnost 1.2 – služby ústředního poštovního oddělení; činnost 1.3 – dokumentační a publikační podpora; činnost 1.4 – služby digitálního poštovního oddělení (volitelně). V podmínkách kompetence je uveden podrobný popis požadavků na požadované služby i popis stávajících služeb.
Ekonomicky nejvýhodnější