Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Statistické zjišťování rámce využití / pokrytí území (LUCAS) 2018 – agroekologic...
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum zveřejnění v TED:
29/06/2017
Lhůta pro podání nabídek:
23/07/2021
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
9
LUCAS 2018 – úplné zjišťování vegetace
Vzhledem k tomu, že modul LUCAS pro pastviny je nově vyvinutým prvkem, je třeba posoudit kvalitu údajů shromážděných během implementace modulu LUCAS pro pastviny prostřednictvím úplného zjišťování vegetace provedeného odborníky v oblasti pastvin. Toto hodnocení se uskuteční souběžně se zjišťováním LUCAS 2018 na dílčím vzorku bodů, ve kterých proběhne posouzení pastvin v rámci zjišťování LUCAS krátce poté, co zeměměřič v rámci zjišťování LUCAS vyhodnotí daný bod průzkumu LUCAS. Očekává se, že odborník v oblasti pastvin průměrně navštíví 3 body denně, protože vzdálenosti mezi jednotlivými oblastmi mohou hrát roli. Celkový počet pastvinových bodů pro odběr vzorků je 747.
Ekonomicky nejvýhodnější