Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Pojištění a lékařská asistence pro personální zdroje skupiny EIB.
Veřejný zadavatel:
European Investment Bank (EIB)
Datum zveřejnění v TED:
08/09/2017
Lhůta pro podání nabídek:
10/10/2017
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
1
Pojištění zdravotních výdajů v případě nemocí z povolání a úrazu; paušálních sum v souvislosti s úmrtím a invaliditou v případě, že dojde k úmrtí či invaliditě v důsledku úrazu nebo nemocí z povolání
Skupina EIB pojala úmysl uzavřít pojištění „osobních rizik“ jménem svých zaměstnanců a dalších příjemců dle definice v podmínkách kompetence zahrnující úrazy (ať už pracovní, či nikoliv) a nemoci z povolání.
Ekonomicky nejvýhodnější