Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Studie o koridoru kmenové sítě TEN-T a podpora evropských koordinátorů
Veřejný zadavatel:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Datum zveřejnění v TED:
30/12/2017
Lhůta pro podání nabídek:
14/02/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
5
Položka č. 5: koridor Skandinávie – Středozemí
Tato výzva k účasti v nabídkovém řízení se vypisuje za účelem dalšího rozvoje znalostní základny týkající se kmenové sítě a jejích 9 koridorů kmenových sítí a získání technické podpory potřebné pro posuzování pokroku při realizování koridoru jakož i doladění pracovních plánů týkajících se koridoru. Kromě toho dodavatelé poskytnou služby podpory požadované ze strany koordinátorů v souvislosti se strukturou správy koridorů, což zahrnuje fóra koridorů a jejich pracovní skupiny. Služby, které budou poskytovány v rámci této položky, se týkají koridoru Skandinávie - Středozemí.
Ekonomicky nejvýhodnější