Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Poskytování stěhovacích služeb, inventarizace a správy skladu pro ústředí Úřadu ...
Veřejný zadavatel:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum zveřejnění v TED:
27/01/2018
Lhůta pro podání nabídek:
02/03/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
1
Služby inventarizace a správy skladu
Položka č. 1: Služby inventarizace a správy skladu. Rozsahem služeb, jež jsou v tomto ohledu předmětem tohoto nabídkového řízení, bude celková správa skladu od přijetí nebo doručení materiálů/zboží do okamžiku, kdy tyto projdou všemi nezbytnými provozními postupy za účelem dosažení optimální a účinné správy. Navíc veškeré činnosti poskytovatele služeb budou spadat pod řízení a dohled oddělení inventarizace. Jako součást svých finančních závazků ohledně správy svého hmotného majetku musí Úřad periodicky provádět fyzickou inventarizaci svého IT vybavení a nábytku (dále jen IT, respektive FM). Během doby platnosti rámcové smlouvy v rámci této výzvy k účasti v nabídkovém řízení budou uspořádány 2 celkové fyzické inventarizace, tj. IT a FM, a 2 částečné, tj. 1 samotně pro IT a 1 samotně pro FM. Ročně nebude vykonána více než 1 inventarizace.
Ekonomicky nejvýhodnější