Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Rámcová smlouva pro studie poskytující vědecké poradenství na podporu společné r...
Veřejný zadavatel:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum zveřejnění v TED:
30/06/2018
Lhůta pro podání nabídek:
01/10/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
2
Položka č. 2: Vědecké poradenství na podporu SRP v západních vodách EU v Atlantiku a v nejvzdálenějších regionech EU.
Tato výzva k podání nabídek je formou otevřeného řízení s cílem uzavřít vícestrannou rámcovou smlouvu (FWC) v kaskádě, pro studie poskytující vědecké poradenství pro provádění společné rybářské politiky (SRP) v: – položka č. 2: západních vodách EU v Atlantiku a v nejvzdálenějších regionech EU. Tato rámcová smlouva v kaskádě bude uzavřena s maximálně 3 vybranými uchazeči. Obecným cílem této vícestranné rámcové smlouvy je poskytnout Evropské komisi flexibilní nástroj za účelem požadování specifického a včasného vědeckého poradenství v oblasti řízení rybolovu nebo jiných služeb nutných k poskytování poradenství na podporu SRP v západních vodách EU v Atlantiku a v nejvzdálenějších regionech EU. Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.
Ekonomicky nejvýhodnější