Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Laboratorní rozbory vzorků svrchní vrstvy půdy odebraných v rámci průzkumu LUCAS...
Veřejný zadavatel:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum zveřejnění v TED:
31/05/2018
Lhůta pro podání nabídek:
02/07/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
2
Analýza DNA půdy
Cílem této zakázky na služby pro položku č. 2 je provést analýzu DNA na 1 050 vzorcích svrchní vrstvy půdy shromážděných v rámci průzkumu svrchní vrstvy půdy LUCAS 2018 s cílem posoudit biodiverzitu půdy a geny odolné vůči antibiotikům. Vzorky svrchní vrstvy půdy byly shromážděny z přírodních a polo-přírodních prostředí (tj. zemědělské půdy, lesů a luk).
Ekonomicky nejvýhodnější