Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozliše...
Veřejný zadavatel:
European Environment Agency (EEA)
Datum zveřejnění v TED:
17/07/2018
Lhůta pro podání nabídek:
02/10/2018
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
1
Nepropustnost v roce 2018, změny nepropustnosti v letech 2015-2018 a zastavěnost v roce 2018
Položka zahrnuje tvorbu 3 hlavních produktů:1) pokračování stávajících produktů v oblasti nepropustnosti za referenční rok 2018, ale s nárůstem prostorového rozlišení z 20 m na (nynějších) 10 m;2) pokračování stávajících produktů o změně v oblasti nepropustnosti za období let 2015-2018 (na 20m) a3) vrstva týkající se stavu složky zastavěnosti za rok 2018 s prostorovým rozlišením 10 m.Nepropustnost vrstev s vysokým rozlišením (HRL) má nejdelší stávající časovou řadu pro všechny HRL od produktů z roku 2006, 2009, 2012 a 2015 a související změny produktů. Způsob tvorby a pracovní postup je v současné době relativně stabilní, ale ve srovnání s předchozími produkty se zavádí dvě významné změny:1) vrstva týkající se stavu nepropustnosti za rok 2018 zlepší své prostorové rozlišení z 20 m x 20 m na 10 m x 10 m pixelů v souladu s technologickým vývojem a zlepšením;2) za účelem poskytnutí přidané hodnoty bude zahrnut harmonizovaný produkt týkající se zastavěnosti, který byl vyvinut společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) jako součást evropské vyrovnávací mapy (ESM), který bude založen na snímcích ze Sentinel 2 a musí být plně harmonizován se složkou nepropustnosti ve stejném prostorovém rozlišení 10 × 10 m.
Ekonomicky nejvýhodnější