Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Provozní koncesní smlouvy pro 2 novinové prodejny v budovách Rady Evropské unie
Veřejný zadavatel:
Council of the European Union
Datum zveřejnění v TED:
07/11/2018
Lhůta pro podání nabídek:
21/01/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
1
Uzavření koncese na provoz novinové prodejny v budově Justus Lipsius, která náleží Radě Evropské unie
<P>Sekretariát zpřístupní koncesionáři za účelem zajištění jeho činnosti v budově Justus Lipsius:</P><P>— prodejní prostor v přízemí o rozloze cca 59 m<FT TYPE="SUP">2</FT>,</P><P>— skladovací prostor v přízemí o rozloze cca 17 m<FT TYPE="SUP">2</FT>.</P><P>V budově Justus Lipsius se pohybuje přibližně 4 000 lidí denně, z toho přibližně 2 200 úředníků nebo jiných stálých zaměstnanců.</P><P>Prostor poskytnutý v budově Justus Lipsius se nachází v centrální části budovy, na stejném podlaží jako hlavní vchod, v poloveřejné zóně (vstup podléhající bezpečnostním kontrolám) v bezprostřední blízkosti recepce a prostoru akreditace, kudy denně prochází velká část zaměstnanců a návštěvníků budovy. Nacházejí se také na hlavní přístupové cestě do kavárny a restaurace, což jsou 2 nejdůležitější stravovací zařízení v této budově Sekretariátu.</P><P>Mezi služby, které budou nabízeny, patří zejména:</P><P>— prodej novin, periodik a knih,</P><P>— provoz poštovní služby („point poste“),</P><P>— prodej poštovních známek a pohlednic.</P>
nevztahuje se