Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Stavební práce pro Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Veřejný zadavatel:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum zveřejnění v TED:
14/10/2019
Lhůta pro podání nabídek:
27/11/2019
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
1
Realizační nebo renovační stavební práce
Rozsah služeb odpovídajících položce č. 1: realizační nebo renovační stavební práce je následující:1) fyzická realizace realizačních a/nebo renovačních stavebních prací, jejichž projektový rozpočet přesahuje 60 000 EUR a je nižší nebo roven 750 000 EUR (rozpočet pro realizaci zakázky, CIB), od technické dokumentace realizace zahrnující dodávku a instalaci vybavení a veškerých materiálů, testy a zkoušky, pracovní a konstrukční metody, záruku toho, že budou dodrženy časové plány, ceny a kvality stanovené v projektech a/nebo v technické dokumentaci,2) v návaznosti na každou provedenou stavební práci nebo instalaci uvedení příslušných zařízení do provozu,3) úklid po stavebních pracích,4) dodání dokumentace skutečného provedení v souvislosti s realizovanou stavební prací nebo instalací,5) korektivní údržba zařízení v průběhu příslušné záruční doby. Preventivní údržba bude zadána jako povinnost pro firmu, která pro EUIPO provádí všeobecnou údržbu, jak je uvedeno ve smlouvě.6) veškeré technické, administrativní, organizační a kontrolní činnosti nutné k zaručení požadované kvality stavebních prací, provedených instalací a provozních úprav.
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
ES521