Podrobnosti výzvy k podání nabídek

Název:
Pilotní projekt na systém vstupu a výstupu na pozemních hranicích
Veřejný zadavatel:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Datum zveřejnění v TED:
12/08/2020
Lhůta pro podání nabídek:
21/09/2020
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
2
Pilotní projekt na systém vstupu a výstupu na pozemní hranici ve Španělsku
Pilotní projekt bude vypracován ve dvou fázích, první fáze bude provedena po podpisu smlouvy; druhá fáze bude provedena pod podmínkou pozitivního hodnocení výsledků první fáze agenturou Frontex a s výhradou výslovné písemné žádosti agentury Frontex o pokračování.Technologie, která má být vyvinuta v pilotním projektu, spočívá v návrhu „hlavního rozmístitelného systému kontroly hranic a systému EES“ (dále jen „hlavní systém“); jeho výrobě, testování, nasazení, školení uživatelů, propojení se systémem hostitelské země, podpoře uvedení do provozu po dobu určitou, jakož i demontáži a likvidaci systému po dobu trvání pilotního projektu.Základní systém bude podporovat přechod hranic a registraci v systému EES (na základě cestovního dokladu; obličeje a otisků čtyř prstů) státních příslušníků třetích zemí za použití kombinace samoregistračních kůlů a biometrických bran. Zabezpečené propojení (uzavřené připojení) a komunikace s vnitrostátními systémy hraniční kontroly, provádění hraničních kontrol u všech cestujících a registrace/ověření v systému EES u státních příslušníků třetích zemí by byly prováděny společně poskytovatelem služeb a hostitelským členským státem (Španělsko).
Nejlepší pomĕr mezi cenou a kvalitou
ES
Additional CPV Supplementary CPV
73000000