Podrobnosti výzvy k podání nabídek

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Název:
Služby odborné přípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany na pracovištích Evropské...
Veřejný zadavatel:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Datum zveřejnění v TED:
18/09/2020
Lhůta pro podání nabídek:
04/11/2020
Stav:
Uzavřeno
Informace položky
9-PROTEC-LU
Odborná příprava v oblasti fyzické ochrany v Lucemburku
Cílem těchto kurzů je získat a udržovat kapacity bezpečnostního personálu parlamentu pro odhalování, předcházení, řešení a pokud možno neutralizaci fyzického útoku. Není-li stanoveno jinak, musí úspěšní účastníci obdržet osvědčení uznané vnitrostátními orgány. Objem služeb, které budou poskytnuty v průběhu trvání rámcové smlouvy, se odhaduje na přibližně 65 školení. Bližší informace o obsahu položky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nejnižší cena
LU
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
80530000
80510000