Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelser i forbindelse med udbydelse af kapacitet til planlægning, gennem...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/07/2016
Frist for modtagelse af bud:
25/08/2016
Status:
Lukket
Information om partier
1
Undervisning af koordineringsgruppen for medicinske beredskabshold sammen med Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
Kontrahenten skal planlægge, tilrettelægge og støtte i alt 2 undervisningsforløb for koordineringsgruppen for medicinske beredskabshold, 1 kursus i 2017 og 1 kursus i 2019. Hvert kursus skal have en kapacitet på 24 deltagere og skal vare 5 hele kursusdage (eksklusive rejsetid). WHO udarbejder det overordnede kursuskoncept, læseplaner, kursusplaner og læringsskabeloner for kurserne. Kontrahenten har ikke noget ansvar på dette punkt. Konsortiet skal sikre tæt samarbejde, således at WHO er i stand til at færdiggøre planlægningen rettidigt.
Pris