Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelser i forbindelse med udbydelse af kapacitet til planlægning, gennem...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/07/2016
Frist for modtagelse af bud:
25/08/2016
Status:
Lukket
Information om partier
3
Kursus i lejrkoordinering og lejrledelse sammen med Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og miljø- og beredskabskurser sammen med OCHA
Kontrahenten skal planlægge, tilrettelægge og støtte i alt 2 kurser i lejrkoordinering og lejrledelse, 1 i 2018 og 1 i 2020 samt 4 miljø- og beredskabskurser i 2017, 2018, 2019 og 2020. Hvert af dem skal have en kapacitet på 24 deltagere og skal vare 5 hele kursusdage (eksklusive rejsetid). De ansvarlige enheder (IOM eller OCHA) udarbejder det overordnede kursuskoncept, læseplaner, kursusplaner og læringsskabeloner for kurserne. Kontrahenten har ikke noget ansvar på dette punkt. Konsortiet skal sikre et tæt samarbejde, således at én af ovennævnte enheder er i stand til at færdiggøre planlægningen rettidigt.
Pris