Information om udbud

Titel:
Levering af tjenesteydelser i forbindelse med bank- og betalingskort.
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/01/2017
Frist for modtagelse af bud:
24/02/2017
Status:
Lukket
Information om partier
3
Betalingskorttjenester
Formålet med dette udbud vedrører kommercielle banker eller udbydere af betalingstjenester fra Den Europæiske Union i forbindelse med banktjenester vedrørende håndtering af indgående og udgående betalinger og betalingskorttjenester. Dette parti vedrører betalingskorttjenester.
Mest fordelagtig