Information om udbud

Titel:
Teknisk sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under de følgende direkti...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/04/2017
Frist for modtagelse af bud:
06/06/2017
Status:
Lukket
Information om partier
2
Maskindirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF)
Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17.5.2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF.
Mest fordelagtig