Information om udbud

Titel:
Teknisk sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under de følgende direkti...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/04/2017
Frist for modtagelse af bud:
06/06/2017
Status:
Lukket
Information om partier
5
Direktivet om trykbærende udstyr (PED) — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU og direktivet om simple trykbeholdere — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU
Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af overensstemmelsesvurderingsorganer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr.
Mest fordelagtig