Information om udbud

Titel:
Juridiske tjenesteydelser.
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
18/04/2017
Status:
Lukket
Information om partier
1
Parti 1: Nederlandsk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten
Parti 1: Europols kontrakter er normalt underlagt EU-retten, om nødvendigt suppleret med nederlandsk lovgivning. Domstolene i Haag har jurisdiktion i tvister om fortolkning og/eller anvendelse af kontrakten. Europol har ikke nogen intern, nederlandsk kvalificeret jurist, derfor kan det lejlighedsvist være nødvendigt med nederlandsk juridisk rådgivning om spørgsmål vedrørende erhvervslovgivning. Rådgivning kan også omfatte spørgsmål vedrørende softwarelicensvilkår og fortolkning heraf i henhold til nederlandsk lovgivning samt spørgsmål om privatlivs- og databeskyttelse.
Mest fordelagtig