Information om udbud

Titel:
Juridiske tjenesteydelser.
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
18/04/2017
Status:
Lukket
Information om partier
2
Parti 2: Nederlandsk lovgivning vedrørende beskæftigelse og arbejdsforhold, herunder lovgivning vedrørende skat, pension, ydelser, sundhed og sikkerhed
For parti 2: Europol anvender Nederlandenes sundheds- og sikkerhedsstandarder. Undertiden er det nødvendigt med nederlandsk juridisk rådgivning vedrørende lovgivning om beskæftigelse og arbejdsforhold, herunder lovgivning om pension, ydelser, socialsikring og skat.
Mest fordelagtig