Information om udbud

Titel:
Juridiske tjenesteydelser.
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
18/04/2017
Status:
Lukket
Information om partier
3
Parti 3: EU-lovgivning om offentlige indkøb, herunder rådgivning og mulig repræsentation ved Retten
Parti 3: Europol har intern juridisk ekspertise om indkøb. Det betyder, at det indledende arbejde skal udføres internt, og juridisk rådgivning vil omhandle særlige detaljer (f.eks. kritisk input om forsvar som udarbejdet af Europol) og taktisk rådgivning samt potentielle oversættelser til fransk. Europols juridiske team skal involveres og rådføres i hver fase af proceduren.
Mest fordelagtig