Information om udbud

Titel:
Juridiske tjenesteydelser.
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
18/04/2017
Status:
Lukket
Information om partier
4
Parti 4: Belgisk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten
For parti 4: Europol deltager i interinstitutionelle udbudsprocedurer (dvs. udbudsprocedurer iværksat af Europa-Kommissionen på vegne af EU's institutioner og agenturer). Kontrakterne, der er et udkomme heraf, er underlagt belgisk lovgivning og jurisdiktionen for retten i Bruxelles. Nogle gange har Europol brug for specialiseret rådgivning om generel belgisk erhvervslovgivning. Rådgivning kan også omfatte spørgsmål vedrørende softwarelicensvilkår og fortolkning heraf i henhold til belgisk lovgivning samt spørgsmål om privatlivs- og databeskyttelse.
Mest fordelagtig