Information om udbud

Titel:
Forberedelse og gennemførelse af den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse.
Ordregivende myndighed:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
16/06/2017
Status:
Lukket
Information om partier
1
Computerstøttet webinterviewundersøgelse, der understøttes af telefonkontakt og opfølgning
I forbindelse med parti 1 vil kontrahenten blive anmodet om at forvalte interview med både ledelses- og medarbejderrepræsentanten gennem et computerstøttet webinterview. Screening af respondenter bør udføres via computerstøttet telefoninterview.
Mest fordelagtig