Information om udbud

Titel:
Statistisk rammeundersøgelse vedrørende arealanvendelse/arealdække (LUCAS) 2018 ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/06/2017
Frist for modtagelse af bud:
23/07/2021
Status:
Lukket
Information om partier
1
LUCAS 2018 — undersøgelse i Irland og Det Forenede Kongerige
Formålene med parti 1 er at forberede undersøgelser til LUCAS 2018, indsamle data om arealdække, arealanvendelse og udvalgte problematikker inden for landbrugsmiljø gennem feltbesøg og billedtolkning og kontrollere disse oplysninger på kontoret. I parti 1 for LUCAS 2018-undersøgelsen er der i alt 22 228 punkter, der skal vurderes. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
Mest fordelagtig