Information om udbud

Titel:
Levering af statistiske tjenesteydelser vedrørende købekraftpariteter for kapita...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/03/2014
Frist for modtagelse af bud:
23/05/2014
Status:
Lukket
Information om partier
2
Koordinering af prisundersøgelserne for 2015 og 2016 vedrørende købekraftspariteter for bygge- og anlægsarbejder
Dette parti vedrører undersøgelserne, der skal gennemføres i 2015 og 2016. Arbejdet omfatter gennemførsel af undersøgelsen i alle 37 deltagende lande.
Finder ikke anvendelse